Blog

pondělí 31. října 2016

Wu De v Jižních Čechách

Wu De - Aaron Fisher


         Hostem podzimního setkání ve Střížovicích v jižních Čechách byl učitel Global Tea Hut. Tea Sage Hut představuje jediné místo na světě, o kterém sám vím, kam jde přijet a učit se o čaji bez znalosti čínštiny. Taiwanské centrum dokonce nabízí tuto možnost zdarma. 

           Jednou z širšího spektra aktivit GTH je i magazín, který má za sebou již několik ročníků. V měsíčníku kromě informací o čaji najdete každý měsíc jeden čaj. Jde o čaje vybrané podle Wu Deho filosofie a tak jde vždy o čaje organického původu. Nejedná se ale jen o organickou certifikaci, ale Wu De dbá i na další aspekty přirozeného pěstování a zpracování čaje, než je jen absence škodlivé chemie.

      Samotný Wu De na mě z některých videí kanálu Global Tea Hut působí až sektářsky a nepřirozeně. Měl jsem ze setkání trochu rozpačité pocity, ale byl jsem zvědavý, jak působí sám o sobě. Samotný Wu se chová oproti videím vcelku nenuceně a pro vtípky nechodí daleko. Sám říká: "Hey man, Im just dude from Ohio huh ?" což trochu ilustruje, že i přes své leckdy teatrální chování má zdravý nadhled. Moje dojmy po společném víkendu si nechám pro sebe, ale Wu je osobnost, která je pro mě v mnoha ohledech velkou inspirací.

    Během dvou dnů proběhly celkem čtyři delší workshopy. Jejich obsah a všechny zásadní myšlenky jde jen stěží shrnout do několika vět. Wu De je silně ovlivněn zenovou praxí, což se  projevuje v jeho přístupu k čaji. Právě vztah a prožitek z čaje byl ústředním motivem, který se prolínal jednotlivými přednáškami. 
      

       Jedním z důležitých aspektů, o kterých jsme mluvili je úcta k čaji. Jedině skrze respekt, který čiší z pochopení čaje samotného je možné dosáhnout pokojného pocitu z jeho pití. Z mého pohledu je úcta od samého základu založena na pochopení, které respektu předchází. Bohatá zkušenost z každodenní přípravy čaje po celá léta nese jistě své ovoce. Právě úcta mě ale dovádí k dalším rozměrům pečlivé přípravy a přístupu k čaji.
              Ku příkladu zkušenost se sběrem a zpracováním čaje jistě dovede jakéhokoli milovníka čaje k větší pokoře. Stačí chvíli sbírat bylinky na louce. Zjistíme nakolik je to únavný a zdlouhavý proces se dobrat k jednomu kilogramu hotového materiálu. Finální cena 10 000 Kč za kg dobrého čaje se už snad nebude jevit ani trochu přehnaná. 


Zaslouží si to ?

         Wu De zmínil jeden hezký příklad: jak bychom se chovali k misce z dynastie Sung ? Zřejmě bychom si ji opravdu pozorně prohlédli a byli bychom velmi opatrní. Chovali bychom se k ní s úctou. Obraz s mističkou ukazuje na kolik se zakládá náš vztah na objektu samotném. Zároveň by stačilo pokud bychom dostali do rukou jakoukoli mističku, o které bychom se dozvěděli, že je tak vzácná. 
       Respekt vychází jedině z nás, nikdo a nic jiného se o něj nepostará. Je nasnadě, že čaj a nádobí pocházející z masové produkce s nízkou kvalitou a cenou opravdu nebudí pocit bázně. Neznamená to však nutně, že jedině drahé produkty si zasluhují úctu. 
     Říkáme, že "to za něco stojí" a není to náhoda, protože kvalitní zboží nikdy nebude levné. Za bio produkcí stojí výrazné snížení výnosu, kvalitní hlína a její mistrné zpracování je také spíše ojedinělé. Drahým čajem šetříme a neplýtváme jím, tak jako byla ušetřena příroda přirozeným vedením zahrady jeho původu. Z jedné kvalitní konvičky máme mnohonásobně větší radost, než z pěti obyčejných, které ani všechny dohromady nepřipraví tak dobrý čaj jako jedna pořádná. S takovým nádobím také zacházíme výrazně opatrněji a spíše se nerozbije... 
    Náš přístup se odrazí nejen v našem vlastním zážitku přímo z pití čaje, ale dotkne se i dalších aspektů. Podpoříme bio a kvalitní produkci jako takovou. To je samo o sobě projevem uvědomělého vztahu k přírodě, která nás živí a dává nám čaj. Cesta čaje.Procházka lesem.Ikebana
Japonský javor.Teplo.Wu Deho milovaný "Novák".


BarvičkyVzácné listí.Klid.


Podívejte se sami na zpověď Wu Deho Čajovým princem.


Žádné komentáře:

Okomentovat